Adam Rogulski Spartan Yoga | tel. 798 706 509 | e-mail: adam@spartanyoga.pl

Regularne zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe na sali

Aktualnie, regularne zajęcia Spartan Yogi, odbywają się na Brackiej, na sosnowieckiej Pogoni. Spotykamy się dwa razy w tygodniu w:

  • poniedziałki: godz. 18:00 – 19:30
  • czwartki: godz. 19:00 – 20:30

Treningi składają się z rozgrzewki przygotowującej do wysiłku, jakiemu poddawane są ciała w trakcie zajęć, budujących ogólną sprawność, siłę, wytrzymałość i koordynację ruchową ćwiczeń ogólnorozwojowych i ruchowych, wybranych elementów sztuk walki, wzmacniających ćwiczeń kalistenicznych oraz jogi. Wysycenie zajęć poszczególnymi elementami jest zróżnicowane. Czasami jest to więcej ćwiczeń ruchowych, czasami więcej jogi. Zajęcia są ogólne i adresowane do wszystkich chętnych, bez względu na stopień zaawansowania. Wspomniane wyżej zróżnicowanie powoduje, że prawie każdy znajdzie wśród ćwiczeń zarówno elementy bardziej mu pasujące, jak i już znane z wcześniejszych zainteresowań ( o ile oczywiście, takie miały miejsce ).