Adam Rogulski Spartan Yoga | tel. 798 706 509 | e-mail: adam@spartanyoga.pl

Regularne zajęcia w małych grupach

Zajęcia grupowe na sali

Aktualnie, regularne zajęcia Spartan Yogi, w grupach 2-5 osobowych, odbywają się na Brackiej, na sosnowieckiej Pogoni. Spotykamy się w:

  • poniedziałki: godz. 1500-1630  (Bracka) oraz 1900-2000 (Egzotarium)
  • środy: godz. 1730-1900 (Bracka)
  • czwartki: godz. 1900-2030 (Egzotarium)
  • piątki: godz. 1500-1630 (Bracka)

Treningi składają się z krótkiej rozgrzewki przygotowującej do wysiłku, ćwiczeń budujących ogólną sprawność, siłę, wytrzymałość i koordynację ruchową, ćwiczeń ogólnorozwojowych i ruchowych, wybranych elementów sztuk walki, wzmacniających ćwiczeń kalistenicznych oraz jogi. Wysycenie zajęć poszczególnymi elementami jest zróżnicowane. Czasami jest to więcej ćwiczeń ruchowych, czasami więcej jogi. Zajęcia są ogólne i adresowane do wszystkich chętnych, bez względu na stopień zaawansowania. Wspomniane wyżej zróżnicowanie powoduje, że prawie każdy znajdzie wśród ćwiczeń zarówno elementy bardziej mu pasujące, jak i już znane z wcześniejszych zainteresowań ( o ile oczywiście, takie miały miejsce ).