Adam Rogulski Spartan Yoga | tel. 798 706 509 | e-mail: adam@spartanyoga.pl

Regulamin zajęć

Zajęcia grupowe Spartan Yoga - półksiężyc

Regulamin Szkoły Spartan Yoga

OPŁATY

 1. Udział w jednym spotkaniu kosztuje 50 PLN i jest opłacany przed zajęciami u prowadzącego.
 2. Zajęcia karnetowe opłacane są za 2 miesiące z góry. Karnet ważny jest przez 60 dni od daty zakupu.
 3. Opłaty za karnety należy uiszczać bezpośrednio u prowadzącego, przed zajęciami.
 4. Ceny karnetów uwarunkowane są ilością zajęć w których chce uczestniczyć ćwiczący i ujęte są w Cenniku

ZDROWIE

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mogące mieć wpływ na praktykę należy zgłosić prowadzącemu.
 2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 3. Kobiety w czasie ciąży powinny powiadomić o tym fakcie prowadzącego przed zajęciami.
 4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 5. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
 6. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
 7. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 8. Prowadzący przykłada wszelkich starań aby ograniczyć możliwość wystąpienia wydarzeń niepożądanych.

ZAJĘCIA

 1. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącego.
 2. Na zajęciach zawsze należy zjawiać się punktualnie.
 3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po spożyciu alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających.
 4. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po mniejszym.
 5. W trakcie ćwiczeń należy dbać o nawodnienie, zwłaszcza w dni upalne.
 6. O ile nie ma przeciwwskazań, ćwiczymy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami (np. stanie na rękach, stanie na głowie) oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem lin, pasków, klocków, krzeseł itp.
 8. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 9. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
 10. W trakcie zajęć na sali mogą przebywać tylko osoby aktywnie w nich uczestniczące.
 11. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych w celu promowania zajęć w których uczestniczą.
 12. Uczestnik zajęć może nie wyrazić zgody na publikację wizerunku i/lub wycofać wcześniej udzieloną zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez siebie. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 2. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Spartan Yoga jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.