Adam Rogulski Spartan Yoga | tel. 798 706 509 | e-mail: adam@spartanyoga.pl

Oferta dla firm i instytucji

Jestem osobą z dużym doświadczeniem w kwestii organizacji i prowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych. Zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu, w salach i halach sportowych lub w zaadaptowanych do tych celów pomieszczeniach. Prowadziłem zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi i seniorami. Odbywały się one między innymi w klubie karate, w przedszkolach, w ramach uniwersytetu trzeciego wieku, czy zajęć dla seniorów organizowanych przez Fundację Parku Śląskiego, a także w plenerze, w klubach fitness i w ramach kursów i szkoleń.

Zapraszam do współpracy organizatorów wydarzeń, spotkań, przedstawicieli firm, stowarzyszeń, organizacji promujących zdrowy tryb życia i innych organizacji prywatnych, społecznych czy samorządowych.
Warunki zawsze ustalane są indywidualnie.