Adam Rogulski Spartan Yoga | tel. 798 706 509 | e-mail: adam@spartanyoga.pl

Nowa domena, nowa strona, nowe-stare podejście do praktyki.

Spartan Yoga - nowa strona

Witam wszystkich na nowej stronie projektu Spartan Yoga. Poprzednia strona – https://joga.sosnowiec.pl, w dalszym ciągu będzie używana do promowania zajęć Spartan Yogi w Sosnowcu i okolicach. Celem nowej strony jest szersza prezentacja projektu Spartan Yogi społeczeństwu, dotarcie z przekazem do ludzi, których interesują ćwiczenia w formule zbliżone do popularnej na świecie jogi posturalnej, ale nie interesuje ich mocno zakłamany, przeinaczony i nie mający nic wspólnego ze współczesną wiedzą o człowieku przekaz filozoficzno-religijny prezentowany przez wielu nauczycieli jogi.